LivsmedelsverketGränskontroll

Inloggning till Importavgifter

Välj din gränskontroll och fyll i lösenord.


Gränskontroll:
Lösenord:

        

 


Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel 018-17 55 00